Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano

19-Jan-2020 10:16 by 6 Comments

Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano

Sinosona araw-araw ang komunidad hindi lang para hulihin ang mga lider kundi para magsabog ng takot sa mamamayan at pahinain ang kanilang paglaban. Tuluy-tuloy nilang isinulong ang militanteng paglaban sa batas na kinikriminalisa ang iskwating.

Ang mga “bagong kasanayan” na natutunan ng mga babae sa larangan ng pagkakatulong ay pamamalengke, pag-aayos ng mesang panghandaan, pamamalantsa ng barong at amerikana, mga kasanayang ekstensyon ng domestikong gawain.

Galing sa uring magsasaka ang kanyang pamilya at nagtitinda ng prutas ang kanyang mga magulang nang siya ay lumuwas ng Maynila.

Bandang 1963-64 nang lumipat ng Slip 0 (Parola) si Ka Trining.

Walong magkakapatid sina Ka Trining at pangalawa siya sa bunso.

Ang komunidad ng Slip 0 ay naging tambakan ng mga basag na bote. kung saan nakilala ang una niyang napangasawa na si Roger Herrera, isang empleyado sa pagawaan ng San Miguel. Nang magkasakit at mamatay si Roger, muling nakapag-asawa si Ka Trining, kay Fred Repuno, isang dating lider din sa kilusang maralita sa panahong pareho silang aktibong kasangkot sa kilusang masa sa kalunsuran.[2] Sa simula, ani Ka Trining, “Karamihan sa mga sumasama nun mga lalake, mga 1969, nag-aaral pa ako noon sa FEU.

Naging self supporting student siya pagkagradweyt ng hayskul.

Pumasok siyang katulong sa bahay ng may-ari ng kumpanya ng Aji-No Moto mula 1962-65 hanggang naging klerk mula 1966-1972 sa mga opisina ng De Guzman Law & Surveying Office, Philippine Nurses Association at Royal Travels.

Bumuo rin ang mga taong simbahan ng mga institusyon para tumulong sa kilusan ng mamamayan.”[12] Sa Tundo, nakita ang ganitong pagtugon ng taong simbahan sa kalagayan ng mga maralita nang tumulong ang PECCO para magsawa ng masinop na gawaing pag-oorganisa sa hanay ng mga maralita na naging daan sa pagbubuo, paglawak at paglakas ng ZOTO. Eto ang residente ng TFA na mabibigyan ng karapatan sa paninirahan. Christine Tan, may nagsabi kaya alam nilang kinuha ako ng Intelligence Unit ng Manila. Nananatili silang kumikilos para labanan ang mga kontra-mamamayang batas tulad ng PD 772 na nagtuturing sa iskwating bilang krimen.

Nagtatag din sila rito ng Sambayanang Kristiyanong Komunidad o SKK. Hanggang dumating ang 1972, idineklara naman ang Martial law (ML). Sa bagal ng pagkilos ng mga tao sa gobyerno, inabot ng ganong kahaba.”[16] Ang Deklarasyon ng Batas Militar, 1972 Idineklara ni Pangulong Marcos ang Batas Militar noong Set. Ipinaalam naman niya ito sa mamamayan noong Setyembre 23. Nilusaw niya ang opisina ng bise-presidente at ipinasara ang Kongreso at Senado. ’ Hanggang sa lumabas, mga walong oras kami roon, pinalaya din kami. Tinuligsa nila ang flexihomes ng pamahalaan na masyadong mahal sa kabila ng mahihinang klase ng matiryales na ginamit at para hilingin sa pamahalaan ang nauukol na batayang serbisyo para sa komunidad at mamamayan. Pero nanatiling matatag si Trining sa interes ng maralita.”[39] Ayon kay Ka Trining, kailangan niyang pumanhik sa entablado dahil kapalit iyon ng negosasyon kay Marcos na ipagkakaloob ang TFL sa mahihirap.

Kung yon talaga ang gustong mangyari.” “Hanggang dumating yung Mayo 1971, nagkaroon na kami ng Convention. Nagkaroon kami ng pag-uusap na talagang dapat na hindi tayo papayag na para tayong mga batang binibigyan lang ng kendi kapag umiiyak. Si Saul Alinsky ay ikalawang henerasyon na Amerikano-Ruso-Hudyo na dumating sa Maynila noong kalagitnaan ng dekada 70 at kilalang may apat na dekadang karanasan sa pag-oorganisa ng mga komunidad. Diyos ko, kami naman dito, nagtrabaho ako sa pabrika. Yung anak kong panganay, nagtrabaho dun sa Bureau of Public Works, kaya kahit paano, nabuhay din kami. Noong 1985, ayon sa GABRIELA, 1,500 ang naitalang kaso ng iba’t ibang sekswal na panggigipit sa ilalim ng rehimeng Marcos. E pag anniversary ng Martial Law, Preventive Detention Action (PDA) yung ginagawa sa amin para di daw kami sumama sa mass action. Hindi naman ako nagpunta sa bundok at lumaban sa inyo. Nang kukuryentehen na ako sa pwerta, doon na ako nagsisigaw nang nagsisigaw. Kasama ring inililinaw dito na babayaran nila sa loob ng 25 taon ang halaga ng lupa (P5 bawat metro kwadrado at kapalit nito ay bibigyan sila ng Certificate of Occupancy) kasama ang halaga ng pasilidad at serbisyo na inilagay sa naturang lugar o ang cost of development (COD).

Dapat kako organisahin natin na ang mga tao mismo ang magdedesisyon kung ano talaga ang gusto ng mamamayan. Tayo bilang mga lider, yon dapat ang katigan natin bilang mga lider. Ang paraang ito ay nakasalalay sa mga konsepto ng pagpapalakas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng organisasyon, mapanlikhang pagtangan sa mga hidwaan at pag-oorganisa at pagpapakilos sa mga tao batay sa kagyat na pansarili nilang interes.[11] Subalit ayon kay Dante Ambrosio, propesor sa UP at dati ring taga Tundo at nag-aral sa Torres High School, “Mahalaga ang ambag ng taong simbahan –Katoliko, Protestante at iba pa – sa paglakas ng kilusang anti-diktadura. Ako naman, nanahi ng bra, kung anu-ano, kahuli-hulihan nga, nasa pabrika ako ng bag pang-eksport sa Amerika. Pinakabrutal na kaso ang nangyari kina Liliosa Hilao (pinatay pagkatapos gahasain), Puri Pedro (pinatay sa pamamagitan ng pagsakal), kay Adora Faye De Veyra at Hilda Narciso.[29] Si Trining Herrera mismo ay 10 beses inaresto at sa panghuling pagdakip sa kanya noong 1977, matindi siyang pinahirapan habang sapilitang pinapaaming myembro siya ng Communist Party of the Philippines (CPP). Dahil doon, pansamantalang nawala sa sarili si Trining at may tatlong linggo bago nanumbalik ang kanyang alaala.[30] Paglalahad ni Ka Trining, “Madalas din ako nakukulong. Hanggang sa dumating na yung 1975, dapat judge ako sa International Architectural Foundation sa Kapitbahayan. Nawala ako sa sarili dahil sa lakas ng kuryente sa akin. Ang COD naman ay nagkakahalaga ng P0.95 bawat metro kwadrado. Kung hindi mababayaran, babawiin sa kanila ng NHA ang kanilang tirahan.

Hanggang dinala ng may-ari ng Tanduay sa yate, hindi na ako sumama sa yate. Ayon kay Trining, “Nung dumating yung pagkakataon na may mga religious organizations na pumunta sa Tundo, at sa pag-uusap ay minungkahi kung pwedeng buuin nang maayos ang organizing work sa Tundo, pumayag akong maging pilot area yung lugar ko. Tinulungan din sila sa pag-oorganisa ng mga aktibistang kasapi ng pambansang demokratikong kilusan at mga progresibong relihiyosong naghahangad na isabuhay ang tunay na paglilingkod sa tao. Sabi niya sa akin, ‘kung hindi tayo ang kikilos, sino ang kikilos? nagtago na naman lagi kasi hinahabol na naman siya saan man pumunta. Para tuloy akong kabit, mayroon kaming araw.”[28] Tinortyur ang mga detenidong pulitikal. Tinatanong nila kung member ako ng CPP-NPA, sabi ko hindi. Kasi nabuo na ugnayan namin sa Tondo Foreshore Land, 1976 nabuo na. Tuwing ano, pinaiikot nila yung…pumapasok yung current sa katawan ko. Tuwing tanong nila na di nila gusto yung sagot, kinukuryente nila ako. 19 na nagpapaalis ng lahat ng iligal na konstruksyon sa kahabaan ng ilog at mga kanal, riles ng tren at lahat ng iligal na konstruksyon sa mga pampubliko at pribadong pag-aari.