Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas

18-Jan-2020 06:02 by 6 Comments

Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas - No registration sexy aunty chat free online web cam

Kailangan ang pagtitiis, pagtitiyaga at pagsusumigasig upang matuto.

Overall, this poem is about being proud of one’s nationality and country.

Some lines that struck me are: “Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Wala na nga, wala.” This stanza translates to- ‘What love can surpass purity or greatness like love of country?

None.’ It can be seen in the first part of the poem.

Ito’y nagpapahayag ng pagkamatapat ng babaing Pilipina. Kabanata IV: Kabesang Tales -Ang pagkakaagaw ng Korporasyon sa lupain ni Tales ay nagpapahiwatig ng mga kasamaang umiiral noong panahon ng Kastila.

-Ang paghahanda ni Kabesang Tales ng baril, gulok o palakol ay nagpapakitang handang ipakipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang karapatan.

Kabanata V: Ang Noche Buena ng Isang Kutsero -Ang kaawaawang mga Pilipino’y tumatanggap ng mabigat na parusa sa kaunting pagkukulang. -Malaki ang pagnanais ni Kapitan Basiliong makasundo ang kura at alperes. Kabanata VI: Si Basilio -Ang pagpapaalila ni Basilio upang makapag-aral ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Rizal sa Karunungan.

Maging ano mang uri ng gawain basta’t marangal ay kailangang pasukan upang makatapos ng pag-aaral.Ang isa’y humihiling na maging bahagi ang Pilipinas ng Espanya at ang isa nama’y nagnanais humiwalay upang maging ganap na malaya.Kabanata VIII: Maligayang Pasko -Ang mga Pilipino ay mapaniwalain sa mga himala.Ang pamahalaan ay nagpapalagay na may mataas at mababang uri ng tao.-Si Simoun, ang mayamang mag-aalahas na siyang tagapayo ng kapitan heneral, ay walang iba kundi si Ibarra.Kabanata II: Sa Ilalim ng Kubyerta -Ang mga kabataan ay masigasig sa kanilang mga balak. Hayagang sinasagot nang makahulugan si Simoun gayung ang pagkakakilala nila’y malapit sa kapitan heneral.